Üyelik Girişi
Site Menüsü
Site Haritası

Koçluk Neden İşe Yarar?

Koçluk, gelecek ve sonuç odaklıdır.

Koçluk kişiyi ve kurumu harekete geçiren itici güçtür.

Koçluk hizmeti alan kişi ve kuruluşlar, kendileri, ilişkileri, vizyonları, misyonları, hedefleri üzerinde farkındalık kazanır. Danışan ne yapmak istiyorsa çalışma hızı, etkinliği noktalarında koçuyla işbirliği halindedir. Eylemlerindeki başarılı sonuç yaratımında koçun desteğini alır.

Kişi ve kurumlar koçluk süreleri boyunca kullanabilecekleri yeni beceriler geliştir, sürdürülebilir sistem yaklaşımı anlayışı kazanırlar eylemlerle bunları desteklemeyi öğrenirler.

Kişi ve kurumlar kendilerini sorgulamayı, geliştirmeyi öğrenir, bunu bir yaklaşım olarak benimserler. Kurumlar ekip olarak öğrenen organizasyon ve kazan kazan ilkesine yürekten bağlanırlar.