Üyelik Girişi
Site Menüsü
Site Haritası

Koçluk Nedir?

Koçluk, gelişmiş ülkelerde en hızlı büyüyen sektörler arasında ilk sıralardadır.

Koçluk hizmeti, istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ile hizmet alan kişi ve kurum arasında kurulan profesyonel, planlı bir gelişim ilişkisidir.

Peter Drucker; “Bir kuruluşta güçlü yanları etkin kılmak ve zayıflıkları da önemsizleştirmek mümkündür.” der. İşte... Koçluk da yaklaşım olarak kişilerin güçlü yanlarını daha etkin ve verimli kılmak üzerinde çalışır.

İşte… Koç, kişi ve kurumların hedeflerine ulaşmasında daha fazlasını yapabilme ve daha fazla sonuç almak için odaklanmayı sağlar. Koç potansiyeli aktive eder.

Profesyonel Koçluğu tanımlarsak; bireyler ve kurumların performanslarını arttırarak iş ve özel yaşamlarında sıra dışı sonuçlar elde edilmesini sağlayan sürekli bir mesleki ilişki olduğunu görürüz. Koçluk süreci sonunda ;danışanlar öğrenme ve problem çözme kapasitelerini geliştirir, kişisel performanslarını artırır ve yaşam kalitelerini iyileştirir.

Kurumsal Koç ise, yönetici ve kurumların gizli potansiyelini aktive eden kişidir. Tüm fonksiyonlarda; daha başarılı, daha doyumlu, etkin bir sistem yaklaşımı ile danışanlarına denenmiş araçlarla destek verir. Tabii ki bu desteği temel koçluk yetkinlikleriyle yapar. Kurumlara koçluk için,doğal olarak yönetsel deneyim ve donanımda yetkinlik ön koşuldur.

Koçluk ilişkisinin amacı, koçluk alan kişi ve kurumların kendi belirledikleri hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

Galileo ise şöyle der; “ Kimseye bir şey öğretemezsiniz sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.”

Bu süreç aynı zamanda; yeni dünya kurulumunda,  her bireyin ve her kurumun içinde saklı olan başarı potansiyelini görünür kılmanın onurlu çabasıdır…