Üyelik Girişi
Site Menüsü
Site Haritası

Gıda Sektörü Başarı İçin Artık Koçluk Hizmeti Alıyor


Sizin de Bir Koçunuz Olsun İster Misiniz?

Koçluk süreci; yeni dünya kurulumunda,  her bireyin ve her kurumun içinde saklı olan başarı potansiyelini, görünür kılmanın onurlu çabasıdır…

                                                                                                                                                                                             Ferhunde Atalar

Koçluk Nedir?

Koçluk, gelişmiş ülkelerde en hızlı büyüyen sektörler arasında ilk sıralardadır.

Koçluk hizmeti, istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ile hizmet alan kişi ve kurum arasında kurulan profesyonel, planlı bir gelişim ilişkisidir.

Peter Drucker,  “Bir kuruluşta güçlü yanları etkin kılmak ve zayıflıkları da önemsizleştirmek mümkündür” der. İşte.. Koçluk da, yaklaşım olarak kişilerin güçlü yanlarını daha etkin ve verimli kılmak üzerinde çalışır.

Koç, kişi ve kurumların hedeflerine ulaşmasında daha fazlasını yapabilme ve daha fazla sonuç almak için odaklanmayı sağlar. Koç potansiyeli aktive eder.

Profesyonel Koçluğu tanımlarsak; bireyler ve kurumların performanslarını arttırarak iş ve özel yaşamlarında sıra dışı sonuçlar elde edilmesini sağlayan sürekli bir mesleki ilişki olduğunu görürüz. Koçluk süreci sonunda danışanlar, öğrenme ve problem çözme kapasitelerini geliştirir; kişisel performanslarını artırır ve yaşam kalitelerini iyileştirir.

Kurumsal Koç ise, yönetici ve kurumların gizil başarı potansiyelini aktive eden kişidir. Tüm fonksiyonlarda; daha başarılı, daha doyumlu, etkin bir sistem yaklaşımı ile danışanlarına denenmiş araçlarla destek verir. Tabii ki bu desteği temel koçluk yetkinlikleriyle yapar. Kurumlara koçluk için,doğal olarak yönetsel deneyim ve donanımda yetkinlik ön koşuldur.

Koçluk ilişkisinin amacı, koçluk alan kişi ve kurumların kendi belirledikleri hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

Galileo ise şöyle der; “ Kimseye bir şey öğretemezsiniz sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.”

Koç Kimdir?

Profesyonel koçlar, müşterilerinin özel ve mesleki yaşamlarında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, sürekli bir ortaklık sağlarlar. Koçlar sahip oldukları beceri, yetenek ve yaratıcılığı etkin ve doğru yöntemler kullanarak açığa çıkaran, kişinin farkındalığını arttırarak harekete geçirip, gelişmeleri danışan ile birlikte izleyen kişidir.

Koçlar, kişilere kendi performanslarını ve yaşam kalitelerini arttırmaları için yardımcı olurlar. Onları hedefleri yönünde yolda tutarlar; yolculuklarını izlerler, olası sapmalarda hedefi yeniden görmeleri ve bu doğrultuda yürümeleri için, adeta birlikte yolculuk yaparlar.

Koçlar, dinlemek, gözlemlemek ve müşterinin bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere bir dizi akredite eğitimlerden geçmiş; bu konuda yeterlilik sınavlarını tamamlamış uygulama sonuçları başarıları ile de yeterliliklerini belgeleyebilmiş kişilerdir. Koçlar, özel etik değerlere bağlı ve kendisi de koçluk sürecinden geçmiş olmalıdır.

 Koçlar çözümleri ve stratejileri müşterinin kendisinden edinirler; müşterinin doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Koçun görevi, müşterinin zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır.

Kısaca koç; kişi ve kuruluşları balık ziyafet sofrasına davet etmez, sürekli balık tutmanın yolunu gösteren rehberdir. Koç istenilen yolu kişiye açtırır, kişi ve kuruluşları hedefe kadar yolda tutar.

 

Koç Ne Yapar? Nasıl Yapar?


 

Koçlar; müşterilerin şu anda bulunduğu yer ile gelecekte olmak istedikleri yere ulaşmak için yapmak istediklerine konsantre olur. Koçlar çaba ve mesleki uygulamalarının desteği ile müşterinin kendi eğilimleri, seçimleri ve eylemleri ile sonuçları gerçekleştirdiğini kabul eder.

Görüşmelerde odak konuyu danışan belirler. Koç müşterisini aktif olarak dinler, gözlem yapar ve güçlü soruları ile konuya katılır. Bu etkileşimden doğan açlıkla, müşteri harekete geçer. Koç, daha iyi odaklanabilme ve çeşitli seçeneklerin var olduğunu fark edebilme sayesinde, müşterisinin kişisel gelişimini ilerletir.

Profesyonel Yetkilendirilmiş koçlar; koçluk araçlarını ve koçluk temel yetkinlikleri kullanarak koçluk yaparlar.

 

Koçun yetkinlikleri nelerdir? Yetkinlikleri nasıl kullanır?

Yapıyı kurar

Ahlaki temel kavramlar ve mesleki standartlara uyar

Koçluk anlaşmasını oluşturur

Danışanı ve kurumu ile güveni oluşturur

Koçluk sürecinin nasıl işleyeceğini aktarır

Derin dinler

Aktif dinler

Objektif gözlemler

Güçlü soru sorar

Doğru sorular sorar

Geri bildirim verir

Direk iletişim kurar

Farkındalığı yaratır

Hareketleri tasarlar

Planlama yapılmasını sağlar

Hedef odaklı çalışır, hedef odaklı çalışılmasını izler

Eylemlerin adım adım hedefe gidişini yolda tutar

Gelişimi ve sorumluluğu koçluk yaklaşımıyla yönetir

 

 

Koçluk Neden İşe Yarar?

 

 

Koçluk, gelecek ve sonuç odaklıdır.

Koçluk kişiyi ve kurumu harekete geçiren itici güçtür.

Koçluk hizmeti alan kişi ve kuruluşlar, kendileri, ilişkileri, vizyonları, misyonları, hedefleri üzerinde farkındalık kazanır. Danışan ne yapmak istiyorsa, etkinliği noktalarında çalışma hedeflerinde koçuyla işbirliği halindedir. Eylemlerindi başarılı sonuç almak için koçun desteğini alarak, birlikte yürür.

Kişi ve kurumlar koçluk süreleri boyunca kullanabilecekleri yeni beceriler geliştir, sürdürülebilir sistem yaklaşımı anlayışı kazanırla, eylemlerle bunları desteklemeyi öğrenirler.

Kişi ve kurumlar kendilerini sorgulamayı, geliştirmeyi öğrenir, bunu bir yaklaşım olarak benimserler. Kurumlar ekip olarak öğrenen organizasyon ve kazan kazan ilkesine yürekten bağlanırlar.

 

 

 

Neden Koçluk?

 

Davranış Geliştirme Süreci


 

 

Yaşamınız için, durup düşündüğünüzde bulunduğunuz noktadan daha farklı yerlere gitmek istiyorsanız; kurumsal olarak bulunduğunuz yerden başka bir yerde olmayı özlüyorsanız, ancak bunu gerçekleştirme konusunda ; gerekli enerji, bilgi veya motivasyonunuzun yeterli olmadığını fark ediyorsanız size koçluk tekniğiyle yardımcı olabiliriz.

Kimler Koçlarla Çalışır?

İş dünyasında bir zamanlar üst düzey yöneticiler ve yüksek potansiyel bakımından ciddi fark yaratan kişilere ayrıcalık olarak sunulan koçluk süreci artık çalışanlara ve tüm yöneticilere sunuluyor.

Geriye dönüp baktığımda Koçluk dünyasının son yıllarda ne kadar değiştiğini görmek bizler için son derece sıra dışı bir deneyim…

Kuşkusuz üst ve orta düzey yöneticiler, onların kişisel gelişimi dolayısı ile bu niteliğin kurumsal başarılara yansıması koçluk süreci ve sonrasında kanıtlanmış ve koçluk artık yönetim araçlarından biri haline gelmiştir.

Şirketler her düzeyde motivasyonu yüksek ve iç doyumu yüksek çalışanların şirket için yüksek performans sergilediğini öğrendiler. Şimdilerde ise; koçluk yaklaşımı ve tekniklerinin kurum içinde geliştirilmesi için, koçluk eğitimlerini ve iç koçluk sistemlerini şirket için taşıyorlar.

Bir zamanlar kalite sistem ve yönetim aracı olarak kullanılan Öğrenen organizasyonlar yaklaşımı artık Takım Koçluğu olarak bireysel koçluğu tamamlayıcı bir yaklaşım olarak ortaya çıktı. Kurumların içlerindeki takımların gücünün giderek farkına varılan bir dünyada şirket olarak ekip olma-takım olabilme niteliklerini güçlendirme aracı olarak koçluk kullanılmaya başlandı.

Öte yandan; liderlerin becerilerini arttırmada koçluğa giderek artan bir önem verilmeye başlandı. Koçluk üst kademedeki liderlerin etkili bir şekilde performans gösterebilmeleri için gereken en temel liderlik özelliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kişisel ve kurumsal potansiyellerini ortaya çıkarmak ve kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler.

Başarmak ve hedeflerine ulaşmak isteyen kişi ve kuruluşlar.

Farklı bakış açılarını keşfetmek isteyen kuruluşlar.

Yaşamı daha dengeli, kaliteli ve anlamlı sürdürmek isteyenler.

Yaşantısını gerçekte kim olduğunu yansıtacak biçimde değiştirmeye, araştırmaya ve keşfetmeye hazır hissedenler.

Önemli seçimlerin öncesinde olan kimseler. Kariyerini yeniden yapılandırmak ya da geliştirmek isteyenler.

Kendisiyle ve hayatla ilişkisine yeni bir açılım ve düzenleme getirmek isteyenler.

 

Koçla Çalışmaya Başladıktan Sonra Neler Değişir?

Kişi ve kurumlar kendileri ile ilgili farkındalık kazanırlar.

Kişi ve kurumlar hedeflerini daha kolay ve etkin bir şekilde belirlerler.

Kişi ve kurumlar kaynaklarını daha etkin kullanmaya başlarlar.

Kişi ve kurumlar öz disiplin sağlarlar.

Kişi ve kuruluşlar acil ve önemli işlerini fark eder ve bunu sürekli hale getirirler.

Kişi ve kurumlar önceliklerini belirlemeyi öğrenir ve içselleştirir.

Kişi ve kurumlar ertelemeyi bırakırlar.

Kişi ve kurumlar etkili adımları hemen atmaya başlarlar.

Kişi ve kurumlar hatalarından ders çıkarmayı öğrenirler.

 Kişiler sürekli öğrenmeyi ilke edinerek performanslarını arttırırlar.

Kuruluşlar sürekli öğrenme ilkesiyle öğrenen organizasyonlar haline gelirler.

Kişiler ve kuruluşlardaki çalışanlar iş ve özel yaşam dengelerini kurmayı öğrenirler.

Kişiler kendi yaşamlarının lideri haline gelirler.