Üyelik Girişi
Site Menüsü
Site Haritası

GGD Gıda Dedektifleri Projesi

 Ferhunde Atalar, GGD "Gıda Dedektifleri Projesi" Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Birincil üretim, endüstriyel üretim, sevkiyat, satışa sunum, satın alma, saklama ve tüketim aşamalarının tümünde gıda güvenliği en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak özellikle satışa sunumdan itibaren gerçekleşen satın alma, saklama ve de tüketim aşamalarında uyulması gereken bir takım sağlık ve hijyen kuralları, halk tarafından yeterince bilinmemekte ve de güvenli gıdaya karşı henüz bilinçli bir talep bulunmamaktadır. Halkımız arasında güvenli gıda talebi bilincini arttırmak içinse bir dizi faaliyete gerek duyulmaktadır. Bunların en önemlisi de küçük yaştan başlayan eğitimler olmalıdır.

Projenin Uygulaması

Proje ilk olarak Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacaktır. Proje süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.  

Amaçları

İlkokul çağındaki çocuklarda (4-5. sınıf) eğitimler yoluyla gıda güvenliği bilinci yaratmak (eğitim modülü), ve onların alışveriş, yemek yeme vb. kısacası gıda güvenliğini ilgilendiren her aşamada bir dedektif gibi görev almalarını sağlayarak, küçük yaşlarda başlayacak olan farkındalığı yaratmaktır.

 • İlkokul öğrencilerini seferber ederek, onları eğitmek ve ödüllendirmek ve dolayısıyla "Gıda güvenliği" konusunda halkta bir bilinç oluşturmak
 • Küçük yaştaki gıda güvenliği eğitiminin gerekliliğine parmak basarak, Türkiye'nin gıda alanındaki en büyük sorunu olan gıda güvenliği hakkında ilkokul müfredatına ders koyulmasını sağlamak.
 • Gıda güvenliği açısından yanlış uygulamalarin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, kötü uygulama örneklerini azaltmaya çalışmak.
 • Gıda güvenliği açısından iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmak.
 • Küçük yaşlardan başlayan bir gıda güvenliği bilincini oluşturmak, ve onların çabalarıyla, ailelerinin ve çevrelerindeki insanların gıda satın alma ve tüketim alışkanlıklarının iyilişmesini sağlamak.

Proje Çıktıları ve Kazançlar

 • Öğrenciler temel hijyen standartları seviyesinde eğitilmiş olacaktır.
 • Çocukları sayesinde ailelerde de gıda güvenliği konusunda farkındalık artmış olacaktır.
 • Okul kantinleri vb işletmeler gıda güvenliği konusuna daha çok önem vermeye başlayarak, hijyen standardlarını yükselteceklerdir.
 • Küçük yaşlarda gıda güvenliği bilinci sağlanmasına yönelik alınan bu yola ilaveten, ileride Gıda Güvenliği Derneği organizasyonu olarak "Okullarda Ulusal Gıda Güvenliği Haftası" şeklinde bir etkinlik düzenlemeye yönelik ilk adımlar atılmış olacaktır.

Hedefler

 • Bir ilçeden en az 5 okula ulaşmak.
 • Her okuldan en az 1 rehber öğretmeni eğitmek.
 • Her okuldan en az 20 öğrencinin eğitilmiş olmasını sağlamak
 • Her ay toplamda gelen iyi uygulama ve kötü uygulama örneklerinin uygunluk ve geçerlilik oranını %50 olarak sağlamak.
 • Bir ilçedeki uygulamadan sonra bu projenin en az 10 ilçeye yayılmasını sağlamak
 • Öğrencileri temel hijyen standardında eğitmek
 • Öğrencilerin ailelerinin alış veriş, saklama, pişirme ve de tüketim aşamasındaki alışkanlıklarında iyi yönde değişimler kaydedilmesi
 • Eğitimler sonucunda alınan ihbarların bir müddet sonra direk ilgili otoritelere yapılmasını sağlamak
 • Proje pilot uygulamasından sonra destekleyen kurumların nitelliğinde ve sayısında yükselme sağlamak.

    Ferhunde Atalar'ın önsözü ve proje kitapçıkları için tıklayınız.

Atalar'ın Önsözü


Gıda Dedektifleri Kitapçığı


Gıda Güvenliğiniz için


Nasıl Gıda Dedektifi Olunur?


Eğitimden Fotoğraflar